SlovenijaSobotaNedeljaPonedeljekTorekSreda
Vreme/Pojavi
Megla/Nevihte     
Pojavideždeždeždeždež
Tmax [°C]35554
Tmin [°C]01233
Veter 
Hitrost vetra [km/h]18 .. 3618 .. 360< 18< 18